דרכים חוקיות להגר לאיטליה

אתה עדיין חושב לעבור לאיטליה? נמאס מאלה המותרים לשהות בארץ: 90 ימים בחצי שנה ו-180 ימים בשנה?

החלטתם על צעדים רציניים להשגת תושבות קבע באיטליה! איפה להתחיל? אני אספר לך על הכללים הכלליים, אבל מצבים יכולים להיות מאוד אינדיבידואליים, כל מקרה נחשב תוך התחשבות בניואנסים של החיים שלך.

אישור שהייה זמני (Permesso di soggiorno) או אישור שהייה הוא אופציה לחיים ממושכים באיטליה עם ציון תקופת התוקף. מה שטוב בהשקפה זו הוא שניתן לקבל שירותים וליהנות מהזכויות בה: לקבל תעודת זהות ומספר ת.ז. המאפשר קבלת טיפול רפואי, פתיחת חשבון בנק.

מצבי חיים המקנים זכות לקבל אישור שהייה במעבר לאיטליה: תעסוקה, עסקים והשקעות, נסיעת עסקים ארוכת טווח, הכשרה, התמחות, הקמת משפחה, שאלות ילדים, מקלט מדיני או שאלות עם דת.

התקופות שבגינן ניתן אישור המגורים הזמני באיטליה:

- שנה ללומדים והסבה מקצועית באיטליה

- שישה עד תשעה חודשים לעבודה עונתית

- משנה עד שנתיים מטעמי עסקים, עבודה ומשפחה.

- שלוש שנים למשקיעים

היכן ומתי להגיש בקשה להארכת רישיון שהייה - המאמר הבא עוסק בנושא זה.

הנושא של קבלת אישור שהייה באיטליה הוא הרבה יותר רחב, ולכן אמשיך לשתף בנבכי הליך זה.

יש שאלות? תשאל, אני אענה.