כמה עולה מתווך באיטליה?

לאחרונה התקשר מכר ושאל: "תקשיב, תסביר לי מי ואיך צריך לשלם את העמלה למתווך באיטליה, משהו שהתבלבלתי. קראתי הרבה, אבל אני עדיין לא מבין".

שואלים אותי לא פעם את השאלה הזו: כמה עמלה מקבל מתווך?

עצה: אם אתה רוצה שהעסקה שלך באיטליה תהיה בטוחה ככל האפשר, שכור מתווך! במיוחד אם אתה לא מומחה למשפט איטלקי ולא יודע איפה ה"הפתעה" מחכה לך

מצא לעצמך סוכן מקצועי שעובד כבר יותר משנה - זוהי ערבות עסקה!

מי משלם לסוכן? החוק האיטלקי אינו אוסר על קבלת עמלות משני הצדדים. אם לקונה ולמוכר יש סוכנים משלהם, העמלה מחולקת. בחתימה על הסכם רכישה, חוזה מקדמי, כלול סעיף על עמלת המתווך.

ניואנס: אם הצפייה הראשונה בנדל"ן התקיימה עם סוכנות אחת, אז יש צורך להשלים את ההליך איתו. אם הקונה יחליט להחליף את הסוכן, הוא ייאלץ לשלם עמלה לשניהם.

ישנן מספר נקודות:

אם נחתם חוזה ראשוני, עבודת הסוכן נחשבת כגמרה והוא זכאי למלוא השכר.

בפועל ניתן לחלק את התשלום לשני חלקים: במועד חתימת הסכם הרכישה על ידי הצדדים ובמועד החתימה על שטר הבעלות.

ובקנייה באשראי, הסוכנות תקבל תגמול רק לאחר אישור.

מחיר החפץ אינו כולל עמלה למתווך!

מה לגבי גודל העמלה?

לכל אזור באיטליה יש גודל משלו מ-3 עד 5%, אל תשכחו מע"מ 22% (לא לכל הסוכנויות). בפועל: האחוז נמצא במשא ומתן וקבוע בחוזה.

האם יש שאלות נוספות? כתבו - אני אענה!