מתוך מאמר זה, נעשה שימוש רק בשדה "Titolo: (שם)" - ערכו מצורף לכותרות המודעה.