אבטחת בית משותף באיטליה

בכל הנוגע לאחזקת בית משותף, המנהל יכול להתערב בעניינים פרטיים. כך נקבע בצו 14140/2021 של בית משפט הכספים.

על פי סעיף 1130 הנ"ל לחוק האזרחי, על מנהל הבית המשותף לבצע פעולות משפטיות הנוגעות לחלק המשותף של הבניין.

הנה דוגמה ספציפית. על מנת להבטיח את בטחון הציבור, הוציא ראש עיריית העיר צו הקמת בניין דירות, בעזרתו הורה על פירוק ותיקון של מספר מרפסות.

בעקבות הוראת ראש העירייה, כינס מנהל הבית המשותף לישיבה בה הודיע על תכנית העבודה. עם זאת, הדיירים תבעו את הבית המשותף, את המהנדס ואת החברה. לטענת הבית המשותף, למעשה לא היה ביצוע תקין של העבודות והעבודות מנעו גישה לחדר הדוודים.

העתירה לבית המשותף נדחתה על ידי בית המשפט, לפיה "השלמת המעשים להגנה על הבית המשותף הכשירה את התערבות המנהל, מבלי להתקשר תחילה לאסיפת דיירים".

כפי שצוין, בית המשפט לערעור מצא אז כי ישיבת הבית המשותף לא אישרה את התכנון הטכני הביצועי, אלא רק את תכנית ההתערבות, "על פי דו"ח המהנדס, שקבע את הצורך בהריסה מלאה של המרפסות, בהן. המומחה הנ"ל הסכים עם סכנת העבודה. הישיבה שלאחר מכן אישרה את ביצוע העבודה. אך בבית המשותף נראתה רצון לשמור על חזית שלמה".

הבית המשותף הגיש ערעור, אך הוא נדחה ע"י ביהמ"ש, לפי ההסבר: "הערעור אינו תואם את החלטת ערכאה קמא, שאושרה ע"י שופט הערעור, שסבר כי העתירה מוגבלת ל קביעת פיצויים בגין אי חוקיות החלטות בעלי המניות המאשרות את העבודות, ולא בגין ביצוען הפסול".